statut
STOWARZYSZENIA BRACTWO BRYGOWE
z dn. 27.05.2006


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Panoramic theme by ThemeFlood